Awards entries
2019

  

Theatro
(Komotini, Greece)
Minas Kosmidis


Photo: Ioanna Roufopoulou

 

Photo: Ioanna Roufopoulou

 

Photo: Ioanna Roufopoulou

 

Photo: Ioanna Roufopoulou

 

Photo: Ioanna Roufopoulou

 

Photo: Ioanna Roufopoulou

 

Photo: Ioanna Roufopoulou

 

Photo: Ioanna Roufopoulou

 

Photo: Ioanna Roufopoulou

 

Photo: Ioanna Roufopoulou