Awards entries
2019

  

SPINE Beirut
(Beirut, Lebanon)
Gatserelia Design


Photo: Eva Szumilas

 

Photo: Eva Szumilas

 

Photo: Eva Szumilas

 

Photo: Eva Szumilas

 

Photo: Eva Szumilas

 

Photo: PULSE Production

 

Photo: PULSE Production

 

Photo: PULSE Production